В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Аббревиатура

Введите слова для поиска:

 • ж/қ – жеке құрам
 • л/с – личный состав
 • ж/о – журнал-ордер
 • ж/о – журнал-ордер
 • ЖАЖЭО – жаңа Ақмола жылу электр орталығы
 • НАТЭЦ – новый Акмолинский теплоэлектроцентр
 • ЖБ – жинақ банкісі
 • СБ – сберегательный банк
 • ЖБА – Жастардың бүкіләлемдік ассамблеясы
 • ВАМ – Всемирная ассамблея молодежи
 • ЖБҚҚӘ - жоспарларды бағалау мен қайта құру әдісі
 • ПЕРТ – метод оценки и пересмотра планов
 • ЖВП – жүк вагондарының жалпы паркі
 • ОПВ – общий парк грузовых вагонов
 • ЖЕҚ – жеке еңбек қызметі
 • ИТД – индивидуальная трудовая деятельность
 • ЖЕТҚ – жылдық еңбекақы төлеу қоры
 • ГФОТ – годовой фонд оплаты труда
 • ЖЖБ – жұмысшыларды жабдықтау бөлімі
 • ОРС – отдел рыночного снабжения
 • ЖЖЖ – жұмыс жүргізу жобалары
 • ППР – проект производства работ
 • ЖЖМ – жанар-жағар май
 • ГСМ – горюче-смазочные масла
 • ЖЖН – жарасымды жүйе номенклатурасы
 • НГС – номенклатура гармонозированной системы
 • ЖЗ – жарылғыш заттар
 • ВВ – взрывчатые вещества
 • ЖЗЖ – жобалық зерттеу жұмыстары
 • ПИР – проектно-испытательные работы
 • ЖИЕ – жаңа индустриялы елдер
 • НИС – новые индустриальные страны
 • ЖИҚ – жарнапұлдық инвестициялық қор
 • ПИФ – паевой инвестиционный фонд
 • ЖІӨ - жалпы ішкі өнім
 • ВВП – валовый внутренний продукт
 • ЖКЗ – жылжымалы кеден зертханалары
 • ПТЛ – передвижные таможенные лаборатории
 • ЖКҚРС – Жұмысшы кәсіптерінің, қызметшілер лауазымдарының және тарифтік разрядтардың сыныптамасы
 • КПДТР – классификация профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
 • ЖКМ – Жарамдылықтың кепілдік мерзімі
 • ГСГ – Гарантийный срок годности
 • ЖКО – жол-көлік оқиғасы
 • ДТП – дорожно-транспортное происшествие
 • ЖҚ – жетекші құжат
 • РД – руководящий документ
 • ЖҚБ – жөндеу-құрылыс басқармасы
 • РСУ – ремонтно-строительное управление
 • ЖҚБАЖ – жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі
 • АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением
 • ЖҚӨ - жалпы қоғамдық өнім
 • ВОП – валовый общественный продукт
 • ЖҚӨ - жиынтық қоғамдық өнім
 • СОП – совокупный общественный продукт
 • ЖҚТ – жеке құрам бойынша тізбе
 • ПЛС – перечень по личному составу
 • ЖҚТБ – жұқтырғыш қорғаныш тапшылығының белгісі
 • СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
 • ЖҚТБ РО – ЖҚТБ-ның Республикалық орталығы
 • РЦ СПИД – Республиканский центр СПИДа
 • ЖМК – жедел медициналық көмек
 • СМП – скорая медицинская помощь
 • ЖМС – жанар май құю станциясы
 • АЗС – автозаправочная станция
 • ЖОО – жоғары оқу орны
 • ВУЗ – высшее учебное заведение
 • ЖӨД – жаңамен өзгертілгенге дейін
 • ДЗН – до замены новыми
 • ЖПБ – жол полициясы басқармасы
 • УДП – управление дорожной полиции
 • ЖПУ – жөндеу пайдалану учаскесі
 • РЭУ – ремонтно-эксплуатационный участок
 • ЖС – жанғыш сұйықтықтар
 • ГЖ – горючие жидкости
 • ЖСҚ – жоспарлы сақтандыру бойынша қарау
 • ППО – планово-предупредительный осмотр
 • ЖТ – жеке тұлға
 • ФЛ – физическое лицо
 • ЖТС – жалпы техникалық стандарт
 • ОС – общетехнический стандарт
 • ЖТТС – жалпы техникалық талаптардың стандарты
 • СОТТ – стандарт общих технических требований
 • ЖҰК – жалпы ұлттық кіріс
 • ВНД – валовый национальный доход
 • ЖҰӨ - жалпы ұлттық өнім
 • ВНП – валовый национальный продукт
 • ЖХЭТ – жаңа халықаралық экономикалық тәртіп
 • НМЭП – новый международный экономический порядок
 • ЖШҚ – жауапкершілігі шектеулі қоғам
 • ООО – общество с ограниченной ответсвенностью
 • ЖШМК – жедел және шұғыл медициналық көмек
 • СЭМП – скорая и экстренная медицинская помощь
 • ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік
 • ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
 • ЖЭБ – жоспарлау-экономикалық бөлім
 • ПЭО – планово-экономический отдел
 • ЖЭҚ – Жаһандық экологиялық қор
 • ГЭФ – Глобальный экологический фонд
 • ЖЭО – жылу-энергия орталығы
 • ТЭЦ – теплоэнергоцентраль
 • ЖЭС – жел электр станциясы
 • ВЭС – ветро-электростанции

Уже 51334 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов