В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Аббревиатура

Введите слова для поиска:

 • КАБАЖ – көлік ағымдарын бақылаудың автоматтандырылған жүйесі
 • АСКТП – автоматизированная система контроля транспортных потоков
 • КӘЖ - корпоративтік әлеу­меттік жауапкершілік
 • КСО – корпоративная социальная ответственность
 • КБ – кадр бөлімі
 • ОК – отдел кадров
 • КБО – Кеңес беру орталығы
 • КЦ – Консультационный центр
 • КДЕ – клиникалық-диагностикалық емдеу
 • КДЛ – клинико-диагностическое лечение
 • КДЗ – клиникалық-диагностикалық зерттеу
 • КДИ – клинико-диагностическое исследование
 • КЕБ – кеден ережелерінің бұзылуы
 • НТП – нарушение таможенных правил
 • КЕО – кассалық-есеп айырысу орталығы
 • РКЦ – расчетно-кассовый центр
 • КЖ – күрделі жөндеу
 • КР – капитальный ремонт
 • КИХҚ – Кеме иелерінің халықаралық қауымдастығы
 • ИНСА – Международная ассоциация судовладельцев
 • КК – Кеден кодексі
 • ТК – Таможенный кодекс
 • ККБ- кедендік кіріс бөлімі
 • ОТД – отдел таможенных доходов
 • ККМ – Көлік және коммуникациялар министрлігі
 • МТК – Министерство транспорта и коммуникаций
 • ККО – кеден кіріс ордері
 • ТПО – таможенный приходный ордер
 • КҚБ – Күрделі құрылыс басқармасы
 • УКС – Управление капитального строительства
 • КҚБ – күрделі құрылыс бөлімі
 • ОКС – отдел капитального строительства
 • КҚК – Каспий құбыр желісі консорциумы
 • КТК – Каспийский трубопроводный консорциум
 • КҚМ – кедендік құн мағлұмдамасы
 • ДТС – декларация таможенной стоимости
 • КҚПБ – Көші-қон полициясының басқармасы
 • УМП – Управление миграционной полиции
 • КҚТ – Көлік құралдарының төлқұжаты
 • ПТС – паспорт транспортного средства
 • КҚТК – көлік құралын тіркеу туралы куәлік
 • СРСТ – свидетельство регистрации транспортного средства
 • КҚҮБАЖ – көші-қон үдерістерін бақылаудың автоматтандырылған жүйесі
 • АСКМП – автоматизированная система контроля миграционных процессов
 • КМ – кеден мағлұмдамасы
 • ТД – таможенная декларация
 • КМК – көшпелі механикаландырылған колонна
 • ПМК – передвижная механизированная колонна
 • КСБ - кедендік сараптама бекеттері
 • ТЭП – таможенные экспертные посты
 • КТК – көңілділер мен тапқырлар клубы
 • КВН – клуб веселых и находчивых
 • КТПҚ – кеңінен тараған пайдалы қазбалар
 • ОРПИ – общераспространенные полезные ископаемые
 • КҰБМТ – кәсіпорындар мен ұйымдардың бірыңғай мемлекеттік тіркелімі
 • ЕГРПО – единый государственный регистр предприятий и организаций
 • КҰК – көп ұлтты компания
 • МНК – многонациональная компания
 • КҰК – көп ұлттық корпорациялар
 • МНК – многонациональные корпорации
 • КҰС – кәсіпорындар мен ұйымдардың сыныптамасы
 • КПО – классификация предприятий и организаций
 • КХДР – Корей Халық Демократиялық Республикасы
 • КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
 • КХК – Какао бойынша халықаралық келісім
 • МСК – Международное соглашение по какао
 • КШ – көзбен шолу
 • В – визуальный
 • КШБ – көзбен шолу бақылауы
 • ВК – визуальный контроль
 • КШД – коммуналды шаруашылық департаменті
 • ДКХ – департамент коммунального хозяйства
 • КЫК – Кеден ынтымақтастығы жөніндегі кеңес
 • СТС – Совет по таможенному сотрудничеству
 • КЭО – Кеден-экспедиторлық орталық
 • ТЭЦ – Транспортно-экспедиторский центр

Уже 51346 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов