В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Аббревиатура

Введите слова для поиска:

 • ТА – тексеру аспабы
 • ДИ – досмотровый инструмент
 • ТА – тыныс алу аппаратурасы
 • ДА – дыхательная аппаратура
 • ТАӘ - тегі, аты ,әкесінің аты
 • ФИО – фамилия, имя, отчество
 • ТАҚП – тіректік апатты қалпына келтіру пункті
 • ОАВП – опорный аварийно-восстановительный пункт
 • ТарМПИ – Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
 • ТарГПи – Таразский государственный педагогический институт
 • ТарМУ – М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
 • ТарГУ – Таразский государтсвенный университет им. М.Х. Дулати
 • ТББ – техникалық бақылау бөлімі
 • ОТК – отдел технического контроля
 • ТБИ – тұтынушылар бағасының индексі
 • ИПЦ – индекс потребительских цен
 • тг – теңге
 • тг – тенге
 • ТД – теледидар
 • ТВ – телевидение
 • ТЖ – төтенше жағдай
 • ЧС – чрезвычайная ситуация
 • ТЖБ – тораптық жоспарлау мен басқару
 • СПУ – сетовое планирование и управление
 • ТЖГ – табиғи жанғыш газдар
 • ПГГ – природные горючие газы
 • ТЖЖН – технологиялық жобалаудың жалпы нормалары
 • ОНТП – Общие нормы технологического проектирования
 • ТЖМ – Төтенше жағдайлар министрлігі
 • МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
 • ТЖЫҰ – темір жолдар ынтымақтастығы ұйымы
 • ОСЖД – организация сотрудничества железных дорог
 • ТИР – тир карнет
 • ТИР – тир карнет
 • ТК – телекоммуникациялар
 • ТК – телекоммуникаций
 • ТК – техникалық күтім жасау
 • ТО – техническое обслуживание
 • ТҚБЖЕ – Техникалық құжаттаманың бірыңғай жүйесін енгізу
 • ВЕСТД – Внедрение единой системы технологической документации
 • ТҚЕ –түпкілікті қоғамдық өнім
 • КОП – конечный общественный продукт
 • ТҚКС – техникалық қызмет көрсету станциясы
 • СТО – станция технического обслуживания
 • ТҚҚҚ – Тұтынушылардың құқықтарын қорғау қауымдастығы
 • АЗПП – Ассоциация защиты прав потребителей
 • ТМ – Теориялық метрология
 • ТМ – Теоретическая метрология
 • ТМД – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
 • СНГ – Содружество Независимых Государств
 • ТМД ҚЕПА – ТМД-ға қатысушы елдердің парламентаралық ассамблеясы
 • МАГУ СНГ – Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ
 • ТМД ЭО – Тәуелсіз мемлекеттер Достастығының экономикалық одағы
 • ЭССНГ Экономический союз содружества независимых государств
 • ТМҚ – тауар-материалдық қор
 • ТМЗ – товарно-материальные запасы
 • ТМҚ – тауар-материалдық құндылықтар
 • ТМЦ – товарно-материальные ценности
 • ТМРА - Табиғи монополияларды реттеу агенттігі
 • АРЕМ - Агентство по регулированию естественных монополий
 • ТПБ – тіркеу пайдалану бөлімі
 • РЭО – регистрационно-эксплуатационный отдел
 • ТС – табыс салығы
 • ПН – подоходный налог
 • ТСБК – Тариф пен сауда жөніндегі бас келісім
 • ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле
 • ТТБ – техникалық түгендеу бюросы
 • БТИ – бюро технической инвентаризации
 • ТТҚ – Тауар тұтынудың қауіпсіздігі
 • БПТ – Безопасность потребления товара
 • ТҮБАЖ - технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі
 • АСУТП - автоматизированная система управления технологическими процессами
 • ТҮҚК – тұрғын үй құрылыс кооперативі
 • ЖСК – жилищно - строительный кооператив
 • ТҰӨ - таза ұлттық өнім
 • ЧНП – чистый национальный продукт
 • ТҰТ- таза ұлттық табыс
 • ЧНД – чистый национальный доход
 • ТЭҚП ҚТЕ – тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері
 • ПТБ ЭЭП – правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
 • ТЭН – техникалық-экономикалық негіздеме
 • ТЭО – технико-экономическое обоснование

Уже 51334 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов