В избранное
Lat
Форум Регистрация
Войти

Аббревиатура

Введите слова для поиска:

 • ХААҰ – Халықаралық азаматтық авиациялық ұйымы
 • ИКАО – Международная организация гражданской авиации
 • ХӘКҚ – Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы
 • ИАТА – Международная ассоциация воздушного транспорта
 • ХӘҚ – Халықаралық әлеуметтану қауымдастығы
 • МСА – Международная социологическая ассоциация
 • ХӘҚАС – халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі ақпарат сыныптамасы
 • КИСЗН – классификация информации по социальной защите населения
 • ХВҚ – Халықаралық валюта қоры
 • МВФ – Международный валютный фонд
 • ХҒӨБ – халықаралық ғылыми-өндірістік бірлестіктер
 • МНПО – международные научно-производственные объединения
 • ХДА – Халықаралық даму ассоциациясы
 • МАР – Международная ассоциация развития
 • ХДК – халықаралық депозиттік куәлік
 • МДС – международное депозитное свидетельство
 • ХДП – Халықтық Демократиялық партия
 • НДП – Народно-Демократическая партия
 • ХЕҰ – Халықаралық еңбек ұйымы
 • МОТ – Международная организация труда
 • ХЖО – Халықаралық жәрмеңке одағы
 • СМЯ – Союз международных ярмарок
 • ХЖҰ – Халықаралық журналистер ұйымы
 • МОЖ – Международная организация журналистов
 • ХЗММ ХҚ – ХЗММ-нің халықаралық құжаты
 • МД МОМЗ – Международный документ МОМЗ
 • ХИА – Халықаралық инженерлік академия
 • МИА – Международная инженерная академия
 • ХИБ – Халықаралық инвестициялық банк
 • МИБ – Международный инвестиционный банк
 • ХИБ – Халықаралық индустриялық банк
 • МИБ – Международный индустриальный банк
 • ХКҰ – Халықаралық көші-қон жөніндегі ұйым
 • МОМ – Международная организация по миграции
 • ХҚБ – Халықаралық қаржы бақылауы
 • МФК – международный финансовый контроль
 • ХҚДБ – Халықаралық қайта құру және даму банкі
 • МБРР – Международный банк реконструкции и развития
 • ХҚК – Халықаралық қаржы корпорациясы
 • МФК – международная финансовая корпорация
 • ХҚК – Халықаралық Қызыл Крест
 • МКК – Международный Красный Крест
 • ХҚКК – Халықаралық Қызыл Крест Комитеті
 • МККК – Международный комитет Красного Креста
 • ХҚКС – халыққа қызмет көрсету сыныптамасы
 • КУН – классификация услуг населения
 • ХҚПҰ – Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы
 • МОУП – Международная организация уголовной полиции
 • ХҚТУ – Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ – ТҮрік университеті
 • МКТУ – Международный Казахско – Турецкий университет им. Х.А.Яссави
 • ХҚФ – Халықаралық құжаттама мәселелері жөніндегі федерация
 • МФД – Международная федерация по вопросам документации
 • ХМБ – Халықаралық Мәскеу банкі
 • ММБ – Международный Московский банк
 • ХПЖ – халықаралық пошта жөнелтілімдері
 • МПО – международные почтовые отправления
 • ХСК – Халықаралық сауда келісімі
 • МТС – Международное торговое соглашение
 • ХСО – Халықаралық сауда орталығы
 • МТЦ – Международный торговый центр
 • ХСО – Халықаралық сауда орталығы
 • ЦМТ – Центр международной торговли
 • ХСП – Халықаралық сауда палатасы
 • МТП – Международная торговая палата
 • ХССС – халықаралық стандарттық салалық сыныптама
 • МСОК – международная стандартная отраслевая классификация
 • ХССС – халықаралық стандарттық сауда сыныптамасы
 • СМТК – стандартная международная торговая классификация
 • ХСҰ – Халықаралық стандартизациялау ұйымы
 • МОС – Международная организация по стандартизации
 • ХТК – Халықаралық теңіз комитеті
 • ММК – Международный морской комитет
 • ХТҚК – Халықаралық темір жол қатынасы туралы келісім
 • СМЖС – Соглашение о международном железнодорожном сообщении
 • ХТТ – халық тұтынатын тауарлар
 • ТНП – товары народного потребления
 • ХТТ – Халықаралық транзиттік тариф
 • МТТ – Международный транзитный тариф
 • ХТҰ – Халықаралық теңіз ұйымы
 • ИМО – Международная морская организация
 • ХШБ – халық шаруашылығы балансы
 • БНХ – баланс народного хозяйства
 • ХЭА – Халықаралық энергетикалық агенттік
 • МЭА – Международное энергетическое агентство
 • ХЭҚ – халықаралық экономикалық қатынастар
 • МЭО – международные экономические отношения
 • ХЭҚ – Халықаралық экономикалық қауымдастық
 • МЭА – Международная экономическая ассоциация
 • ХЭМО – Халықаралық электр байланысы одағы
 • МСЭК – Международный союз электросвязи
 • ХЭҰ – халықаралық экономикалық ұйымдар
 • МЭО – международные экономические организации
 • ХЭЫБ – Халықаралық экономикалық ынтымақтастық банкі
 • МБЭС – международный банк экономического сотрудничества

Уже 51334 пользователей с нами!

Расскажите о нашем проекте своим друзьям и коллегам!

Статистика

19672
слов в словаре
398
документов на сайте
14587
скачиваний документов
345
правовых документов