Translit
Раздел "Translit", это онлайн-сервис автоматической транслитерации с кириллицы на латиницу согласно разработанной последней версии казахско-латинского алфавита.
Далее

Өтініш / Заявление

Өтініш – жеке тұлғалардың басшыларға, мемлекеттік органдарға қандай да бір өтініш білдіруі. Өтініш іс қағаздарын жүргізудің негізгі ережелерін сақтай  отырып, еркін түрде жазылады.

Заявление – обращения с какой-либо просьбой физических лиц к руководителям, государственным органам и др. Составляется в произвольной форме с соблюдением основных правил делопроизводства.

 

Өтініш жазылатын негізгі жағдайлар:

1. Жұмысқа қабылдау туралы өтініш.
2. Жұмыстан босату туралы өтініш.
3. Басқа жұмысқа ауыстыру туралы өтініш.
4. Жыл сайынғы еңбек демалысын беру туралы өтініш.
5. Жыл сайынғы еңбек демалысының бір бөлігін беру туралы өтініш.
6. Жалақысы сақталмайтын демалыс алу туралы өтініш.
7. Материалдық көмек сұрау туралы өтініш.

 

Өтініш жазуға қажетті сөз тіркестері

Мені қызметімнен өз еркіммен босатуыңызды сұраймын (өтінемін).

Маған материалдық көмек беруіңізді сұраймын (өтінемін).

Мені тұрғын үймен қамтамасыз етуіңізді сұраймын (өтінемін).

Маған кезектен тыс демалыс беруіңізді сұраймын (өтінемін).

Мені басқа бөлімге ауыстыруыңызды   сұраймын (өтінемін).

Еңбек келісімінің мерзімін ұзартуыңызды сұраймын (өтінемін).Чат-бот