Translit
Раздел "Translit", это онлайн-сервис автоматической транслитерации с кириллицы на латиницу согласно разработанной последней версии казахско-латинского алфавита.
Далее

Еңбек жағдайларының өзгеруі / Изменение режима работы

Теги:

Еңбек жағдайларының өзгеруі.

5.1       Еңбек режимінің өзгеруі.

ҚР ЕК-дан үзінді, 1-бабының 1-тармағының 17) тармақшасы:

«еңбек жағдайлары – еңбекке ақы төлеу, еңбекті нормалау, еңбек міндеттерін орындау, жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимі жағдайлары, кәсіптерді (лауазымдарды) қоса атқару, қызмет көрсету аймақтарын кеңейту, жұмыста уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін атқару, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау тәртібі, техникалық, өндірістік-тұрмыстық жағдайлар, сондай-ақ тараптардың келісуі бойынша өзге де еңбек жағдайлары»

 Егер өзгерістер қайта ұйымдастыруға немесе экономикалық, технологиялық жағдайлардың, еңбекті ұйымдастыру жағдайларының өзгеруіне және (немесе) жұмыс берушінің жұмыс көлемінің қысқаруына байланысты өндірістік ұйымдастырудағы өзгерістерге орай болса, жоғарыда келтірілген өзгерістерді реттейтін бұйрықтар ҚР ЕК-ның 46-бабымен белгіленеді.

 ҚР ЕК 46-бабы бойынша еңбек шарттарының өзгеруі қосымша келісімді, жұмыскердің жазбаша өтінішін/ келісімін рәсімдеуді талап ететді.

Егер еңбек ақы төлеу, жұмыс режимі, жұмыс уақыты мен демалыс уақыты, жұмыс орны сияқты  еңбек шарттарының өзгеруі жұмыскердің ауыстыруымен (тұрақты немесе уақытша) байланысты болған жағдайда, аталған еңбек шарттары ҚР ЕК 38-44-баптарымен және тиісті бұйрықтармен, негіздеме құжаттарымен реттелетін болады.