Translit
Раздел "Translit", это онлайн-сервис автоматической транслитерации с кириллицы на латиницу согласно разработанной последней версии казахско-латинского алфавита.
Далее

Тағайындау туралы бұйрық -||- Приказ о назначении

29.04.2018
/
скачан 1020 раз

жылы, күні, айы

____

Тағайындау туралы

      «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»
Қазақстан Республикасы Заңы 15-бабының 2-тармағына және 20-бабына
сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
______________________________ 20___ жылғы «__» _________ бастап
 (А.Ә.Т)
____________________________ лауазымына, 20___ жылғы «__» _________ дейінгі
          (лауазымы)
сынақ мерзімімен тағайындалсын.
      Негіздеме: ________________________ 20___ жылғы «__» _______
               (ұлттық қауіпсіздік органы)
хаты.

________________________   ___________   ________________________________
      (лауазымы)                           (қолы)             (А.Ә.Т)

Глоссарий к тексту
 • Тағайындау туралы
  О назначении
 • сынақ мерзімімен тағайындалсын
  с испытательным сроком
 • Тағайындау туралы бұйрық
  приказ о назначении
 • «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
  Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан»
 • ҚР Заңы 15-бабының 2-тармағына сәйкес
  в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона РК
 • 20___ жылғы «__» _________ бастап
  с «__» ____ 20__ года
 • 20___ жылғы «__» _________ дейін
  до «__»_____ 20__ года
 • негіздеме
  основание
 • Сынақ мерзімімен
  с испытательным сроком
 • Ұлттық қауіпсіздік органы
  орган национальной безопасности
Найти словосочетание
Образцы приказов